Label

Færdigmeldinger
Nedsivning af tagvand i faskiner eller regnbed skal anmeldes FØR udførelse og evt. færdigmeldelse af kloakeringen. Du kan finde anmeldelse samt. vejledning på Aalborg Kommunes hjemmeside
Adresse hvor arbejdet er udført
Sagsnr. og dato for færdigmeldt arbejde