Label

Færdigmeldinger
Det er kun autoriseret kloakmester som kan færdigmelde autorisationskrævende kloakarbejder. Etablering af faskiner og regnbed på egen grund kan udføres og færdigmeldes af borger. Frakobling av regnvand fra eksisterende kloak er autorisationskrævende arbejde. Nedsivning af tagvand i faskiner eller regnbed skal anmeldes FØR udførelse og evt. færdigmeldelse af kloakeringen. Du kan finde vejledning på https://www.aalborg.dk/mit-liv/min-bolig/ejerbolig/kloak-og-spildevand/nedsivning-af-regnvand Skriv til klima-miljoe@aalborg.dk for at få tilsendt anmeldelsesskema
Adresse hvor arbejdet er udført
Sagsnr. og dato for færdigmeldt arbejde